ഉദ്യോഗസ്ഥർ

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

പ്രൊഫ. (ഡോ.) സാബു തോമസ്


പ്രോ. വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

പ്രൊഫ. (ഡോ.)  സി.ടി അരവിന്ദകുമാര്‍


രജിസ്ട്രാര്‍

 

പ്രൊഫ. (ഡോ.) പ്രകാശ് കുമാര്‍ ബി.

 


പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളര്‍

 

(ഡോ.) ശ്രീജിത്ത് സി.എം.

 


ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍

 

 

ശ്രീ ബിജു മാത്യു