പഠന വകുപ്പുകൾ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടീച്ചിംഗ് സ്കൂളുകൾ / വകുപ്പുകൾ / കേന്ദ്രങ്ങൾ 

ക്രമ

നം.

സ്കൂള്‍ ഓഫീസ് മേധാവി
1 സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്

0481-2731034

ഡോ.രാജീവ് കുമാർ എൻ9995041288
2 സ്കൂൾ ഓഫ് ബയോസയൻസസ്

0481-2731035

ഡോ.ജയചന്ദ്രൻ. കെ9446356612
3 സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസസ്

0481-2731036

ഡോ.ബീന മാത്യു9447145412
4 സ്കൂൾ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസസ്

0481-2731037

ഡോ.അനൂജ് മുഹമ്മദ്9447562769
5 വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ സ്കൂൾ

0481-2730491 / 2733238

ഡോ.സന്ധ്യ ആർ.എസ്0481-9496114094
6 സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്‍റൽ സയൻസസ്

0481-2732120

ഡോ.ഇ.വി രാമസ്വാമി9447095935
7 സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാന്ധിയൻതോട്ട്‌ & ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് സ്റ്റ്ഡീസ്

0481-2731039

ഡോ.എം.എച്ച് ഇല്യാസ്9717039874
8 സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്‍റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് & പൊളിറ്റിക്സ്

0481 2731040

ഡോ.സി. വിനോദൻ9249726502
9 സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലീഗൽതോട്ട്‌

0481-2310165 / 2312868

ഡോ. ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ9446427447
10 സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്

0481 2731041

ഡോ.കെ.എം കൃഷ്ണൻ9447179486
11 സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് & ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്

0481-2732288

ഡോ.ഇ. സുലൈമാൻ9446173667
12 സ്കൂൾ ഓഫ് പ്യുർ &    അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ്

0481 2731043

ഡോ.കെ നന്ദകുമാർ 9447671962
13 സ്കൂൾ ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കൽ സയൻസസ്

0481-2731042

ഡോ.ജയ ജെയ്‌സ്9447662134
14 സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ്

0481-2392383

ഡോ.പി. സനൽ മോഹൻ9497087668
15 സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ & സ്പോർട്സ് സയൻസസ്

0481-2732368

ഡോ.ബിനു ജോർജ്ജ് കുരുവിള9447006946
16 സ്കൂൾ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്

0481 273 2922

ഡോ.റോബിനെറ്റ് ജേക്കബ്9447238029
17 ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്‍റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലോങ്ങ്‌ ലേര്‍ണിംഗ് & എക്സ്റ്റന്‍ഷൻ ഡോ.കെ. സാബുക്കുട്ടൻ9349708195