ഡീൻസ് ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ്

ക്രമ നം പേരും ഉദ്യോഗപ്പേരും ഫാക്കല്‍റ്റി
1 ഡോ. കെ.എം കൃഷ്ണന്‍

ഹെഡ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് ലെറ്റേര്‍സ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല

ലാംഗ്വേജ് & ലിറ്ററേച്ചര്‍

 

2 ഡോ. കെ.എം സീതി

പ്രൊഫസര്‍

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ റിലേഷന്‍സ് & പൊളിറ്റിക്സ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്
3 ശ്രീ. എസ് ഗോപകുമാര്‍

ഹെഡ്  “കഥകളി തെക്കന്‍”

കേരള കലാമണ്ഡലം ഡീമ്ഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഫോര്‍ ആര്‍ട്സ് & കള്‍ച്ചര്‍

 

ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ്
4 ഡോ. സി. സുദര്‍ശനകുമാര്‍

പ്രൊഫസര്‍, സ്കൂള്‍ ഓഫ് പ്യുര്‍ & അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

സയന്‍സ്
5 ഡോ. റസിയ ബീഗം. എസ്

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്‍റ് & ലീഗല്‍ സ്റ്റഡീസ്, കേരള സര്‍വ്വകലാശാല, തിരുവനന്തപുരം

കൊമേഴ്സ്

 

6 ഡോ. ബിസ്മി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍

ഹെഡ്  ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് , സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യന്‍ ലീഗല്‍ തോട്ട്,

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

നിയമം
7 ഡോ. ജയ ജയിംസ്

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്,

സ്കൂള്‍ ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കല്‍ സയന്‍സസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

 

വിദ്യാഭ്യാസം
8 ഡോ. സി.കെ അനന്ദന്‍

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്,

ഫാക്കല്‍റ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി

കൊച്ചിന്‍ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് & ടെക്നോളജി, കൊച്ചി

എഞ്ചിനീയറിംഗ് &  ടെക്നോളജി
9 ഡോ. സന്തോഷ് പി തമ്പി

പ്രൊഫസര്‍

സ്കൂള്‍ ഓഫ് മാനേജ്മെന്‍റ് & ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

മാനേജ്മെന്‍റ് സയന്‍സ്
10 ഡോ. പി.വി രാമസ്വാമി

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് എന്‍വിറോണ്‍മെന്‍റല്‍ സയന്‍സസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

എന്‍വിറോണ്‍മെന്‍റല്‍ & അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സയന്‍സ്
11 ഡോ. പി.എസ് സുകുമാരന്‍

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് ബിഹേവിയറല്‍ സയന്‍സസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

ബിഹേവിയറല്‍ സയന്‍സ്
12 ഡോ. റോബര്‍ട്ട് ജേക്കബ്

ഹെഡ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

ടൂറിസം സ്റ്റഡീസ്
13 പ്രൊഫസര്‍ പി.എം സുകുമാരന്‍

പ്രൊഫസര്‍ ഓഫ് ഫാര്‍മസി

കോളേജ് ഓഫ് ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍ സയന്‍സസ്

ഗവണമെന്‍റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം

പാരാമെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ്
14 ഡോ. അനൂജ് മുഹമ്മദ്

ഹെഡ്

സ്കൂള്‍ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സസ്

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വ്വകലാശാല, കോട്ടയം

ടെക്നോളജി & അപ്ലൈഡ് സയന്‍സസ്

 

15 ഡോ. വി സതീഷ്

പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ്

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് ഓഫ് സൈക്യാട്രി

ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, ഗാന്ധിനഗര്‍ പി.ഒ. കോട്ടയം

മോഡേണ്‍ മെഡിസിന്‍